1asidan
Make your
work easier

Att se och förstå KUNDENS mål och på så sätt effektivisera och utföra uppdrag.

Nätverk
Produktion
Ekonomi
IT & Industriell Automation
Inköp/offert
Affärsjuridik
Ledarskap
Logistik
Marknadsföring
Projektledning
IT
Strategi
IT
IT
Inom IT kan FUSUM erbjuda företaget tjänster med att ta fram anpassade 
lösningar för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och uppfyllnad av ställda krav.
Strategi
Strategi
Inom området kan FUSUM stödja kunden med att i samverkan ta fram strategier inom flertalet områden för ökad lönsamhet och effektivitet inom företaget.
Marknadsföring
Marknadsföring
Inom Marknadsföring tillhandahåller FUSUM genom samverkan med kunden att utveckla marknadsföringsplaner på bäst passande plattformar för maximal exponering företaget.
Ekonomi
Ekonomi
Inom området Ekonomi kan FUSUM stödja kunden med att i samverkan utveckla Verktyg och planer för ekonomisk uppföljning och styrning.
Logistik
Logistik
Inom Logistik kan FUSUM bistå företaget med att ta fram logistikanalyser för fraktköpande företag. Alltid med fokus på att vår uppdragsgivare ska uppnå maximal kostnadseffektivitet.
Ledarskap
Ledarskap
Inom Ledarskap kan FUSUM erbjuda kunderna interim tjänster, utbildning
och mentorskap med lång senior erfarenhet.

Affärsjuridik
Affärsjuridik
Inom affärsjuridik kan FUSUM stödja företaget med affärsjuridiska frågor antingen har du en
tvist som behöver lösas, eller ett avtal som behöver upprättas eller så behöver du
juridisk rådgivning i samband med ditt företag.

Inköp o offert
Inköp/offert
Inom inköp kan FUSUM stödja företaget med hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, leverantör, beställningar och avrop, rådgivning vid olika behov inom företaget.
IT & Industriell Automation
IT & Industriell Automation
Inom IT och Industri-IT kan FUSUM erbjuda våra kunder tjänster med att ta fram kompletta
lösningar och tjänster för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet
och uppfyllnad av ställda krav.
Produktion
Produktion
Inom området Produktion kan FUSUM erbjuda företaget olika former av produktionsstöd som värdeflödesanalyser av interna- och externa material- och arbetsflöden, simuleringarav tillverkningsprocesser. Alltid med fokus på 100% leveranssäkerhet.

Nätverk
Nätverk
Inom IT och Industri-IT kan FUSUM erbjuda våra kunder tjänster med att ta fram kompletta lösningar och tjänster för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och uppfyllnad av ställda krav.
Projektledning
Projektledning
Inom Projektledning kan FUSUM erbjuda kunden helhetsansvar, att leda projekt eller bistå med specialistkompetens inom specifika områden. Vi har lång erfarenhet av att driva både kapitalprojekt och linjeprojekt.
next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow