You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Integritetspolicy 

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.fusum.se fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när Fusum AB behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan liksom under fliken Kontakt på Hemsidan. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

 • De personuppgifter Fusum AB samlar in är sådana du anger vid kontakt med Fusum AB Denna behandling grundar sig på, att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
 • Vi använder verktyget Google analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär, att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Fusum AB. Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här  och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Fusum AB insamlar uppgifter om dig. 
 • Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från projekt vi varit involverade i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det projekt eller liknande under vilket fotografiet är taget. 

BEHANDLINGEN 

 • Vi på Fusum AB är måna om din integritet och det är därför viktigt för Fusum AB att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.
 • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig Fusum AB behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att, Fusum AB, behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på Hemsidan. 
 • Utöver vad som framgår ovan kommer Fusum AB inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare. 
 • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter under fliken Kontakt på Hemsidan. 

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER? 

 • Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.
 • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem.
 • De personuppgifter vi samlar in behöver vi för att administrera våra uppdrag för er och Garantier, och i förekommande fall skicka ut information. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat uppdrag.
 • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida eller i vid mejlkonversation lagras hos vår hostingleverantör Oderland AB i Göteborg och hos vår mailleverantör Microsoft Office 365.