Slide
Slide

Om Fusum

FUSUM ​ är en plattform som består av ett antal specialister/företagare med lång SENIOR ERFARENHET​ som samverkar under ett gemensamt namn. ​ ​

En verksamhet där en kontakt fungerar som spindeln i nätet. ​ Ser till att alla trådar är starka och att kund får rätt spetskompetens till rätt uppdrag.​ ​

”ENKELT, LÄTT OCH PÅLITLIGT”. ​ ​

Vision​ att förverkliga kunders och företags idéer, in i framtiden, genom att skapa effektiva​ arbetssätt och processer för att möta framtida krav både internt och externt.​ Detta baserat på bred och lång erfarenhet inom FUSUM i enlighet med kundens önskemål.​ ​

Affärsidé ​ att driva VÄL DEFINIERADE UPPDRAG under begränsad tid och på så sätt ​ VARA KUNDERNAS FÖRLÄNDA ARM i strategiska processer, operativa frågor​ samt styrelseuppdrag. ​

Hur vi jobbar

LÖNSAMHET

Genom vår kompetens och nätverk har vi möjlighet att Hjälpa/Delta och genomföra detta både i administrativa/oprativasamt management  miljöer både horisontellt och vertikalt.Principen är ”Good can be Great”

Principen är ”Good can be Great”

TIDSEFFEKTIVT

Rätt kompetens på rätt plats, delegerat ledarskap ger en ökad produktivt och spar tid. Arbeta med Interim uppdrag under kortare eller längre perioder för att effektivisera  kundens processer samt att kunden kan fokusera på sina dagliga verksamhet.                                                   

“Must win battles” 

LEDARSKAP

Tydlighet, målinriktad och rak kommunikation både internt och externt. Gemenskap, stolta anställda ger en god feedback och 100% nöjda kunder och leverantörer.

”Laget före Jaget”

SAMARBETSPARTNER

Långsiktighet, trovärdighet, etik och moral med stort engagemang. Proaktivitet är FUSUMS ledord vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Kund/leverantör med gemensamma mål gör vägen till framgång mycket enklare, snabbare samt ekonomisk lönsamhet.

VISION & VÄRDEN

Att se och förstå KUNDENS mål och på så sätt effektivisera och utföra uppdrag.

”VARA KUNDENS FÖRLÄNGDA ARM”

FUSUMS VÄRDEGRUND är baserat på den långa sammansatta erfarenheten inom nätverket.  LEDORD som Tydlighet, Effektivitet, Ägarskap, Pragmatik och Hållbarhet i en  Internationell samt Nationell marknad.