Slide

Områden där FUSUM kan tillhandahålla kompletta tjänster och förvekliga kunders och företags idéer in i framtiden.

Genom att driva väl definierade uppdrag är vi kundernas förlängda arm i strategiska processer, operativa frågor​ samt styrelseuppdrag. ​

IT Strategi Marknadsföring Ekonomi Logistik Ledarskap Affärsjuridik Inköp/offert IT & Industriell Automation Produktion Nätverk Projektledning

IT

Inom IT kan FUSUM erbjuda företaget tjänster med att ta fram anpassade lösningar för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och uppfyllnad 
av ställda krav.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med frågor inom IT /Teknik:

Behovsanpassade IT lösningar
Hårdvara; Datorer, Servers, Nätverk
Microsoft /Office 365, lokalt /hybrid /Azure
Licensrådgivning. Projektledning. Utbildning. Säkerhetsgenomgång
Helpdesk

Strategi

Inom området kan FUSUM stödja kunden med att i samverkan ta fram strategier inom flertalet områden för ökad lönsamhet och effektivitet inom företaget.

Exempel på områden där FUSUM kan sätta strategier och implementeringsplaner på plats:

 • LEAN eller WCM – Wolrd Class Manufacturing med de flesta industriella verktyg.
 • TPM-Total Preventive Maintenance och/eller REx – Reliability Excellence
 • EHS-Miljö, Hälsa och Säkerhet
 • IRP Industrial Risk Prevention
 • BCP-Business Continuity planning
 • Digitalisering
 • Supply Chain
 • Kvalitétssystem

Marknadsföring

Inom Marknadsföring tillhandahåller FUSUM genom samverkan med kunden att utveckla marknadsföringsplaner på bäst passande plattformar för maximal exponering företaget.

Områden där FUSUM kan få företaget att synas och strategier på plats genom hemsidor som speglar ditt företags själ och kunskaper på ett modernt och interaktivt sätt med beprövad  teknik, snygg design och säljande texter.

Marknadsföringsstrategi/koncept 
Kommunikationskoncept 
Intern/extern marknadsföring
Kampanjer 
Annonser 
Reklam
Sociala medier, Hemsidor, Linkedin, Facebook, Instagram

(I samarbete med Webb och marknasföringsbyrå)

Ekonomi

Inom området Ekonomi kan FUSUM stödja kunden med att i samverkan utveckla Verktyg och planer för ekonomisk uppföljning och styrning.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med att få kostnadseffektiva lösningar och ökad lönsamhet på plats:

 • Ekonomistyrning och uppföljning
 • Produktionskalkyleringssystem
 • Kalkylering av lönsamma alternativ, Insourcing /outsourcing ex. ROI, cash flow/kapitalbindning nyckeltal etc.
 • Management och Controlling
 • Ekonomistyrning inom Produktion
 • Ekonomistyrning inom Supply Chain.

Logistik

Inom Logistik kan FUSUM bistå företaget med att ta fram logistikanalyser  för fraktköpande företag. Alltid med fokus på att vår uppdragsgivare ska uppnå maximal kostnadseffektivitet.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med att få kostnadseffektiva logistiklösningar samt ökad lönsamhet,

 • Kvalificerad upphandling av frakttjänster
 • Fraktadministration
 • Transportörsrådgivning VSM. Canban 
 • Supply Chain
 • Flödessimulering 
 • Värdeflödesanalyser
 • Layouter

Ledarskap

Inom Ledarskap kan FUSUM erbjuda kunderna interim tjänster, utbildning och mentorskap med lång senior erfarenhet.

FUSUM erbjuder Interim tjänster och uppdrag inom områdena,

 • VD tjänst
 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Styrelse uppdrag
 • HR chef eller HR business Partner
 • EHS chef
 • Produktionschef 
 • Teknikchef / Engineering Manager
 • Underhållschef
 • Organisationsförändringar

Affärsjuridik

Inom affärsjuridik kan FUSUM stödja företaget med affärsjuridiska frågor antingen har du en
tvist som behöver lösas, eller ett avtal som behöver upprättas eller så behöver du juridisk rådgivning i samband med ditt företag.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med juridiska tjänster och frågor

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Associationsrätt
 • Entreprenadsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelser
 • Skadeståndsrätt
 • Immaterialrätt
 • Miljörätt
 • Rekonstruktion och insolvens
 • Offentlig upphandling
 • Tvistlösning
 • Compliance & interna ut­redningar

  Samarbete med flertal Affärsjurister.

Inköp/offert

Inom inköp kan FUSUM stödja företaget med hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, leverantör, beställningar och avrop, rådgivning vid olika behov inom företaget.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med  frågor inom anskaffningsprocessen,

 • Analyser
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Upphandlingar
 • Val av leverantör
 • Category management
 • Strategiskt inköp
 • Taktiskt inköp
 • Operativt inköp
 • Code of conduct
 • Beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och  implementering av kontrakt, kontraktshantering
 • Bortskaffande. 
 • Konceptberedning

IT & Industriell Automation

Inom IT och Industri-IT kan FUSUM erbjuda våra kunder tjänster med att ta fram kompletta lösningar och tjänster för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och uppfyllnad av ställda krav.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med  frågor inom IT /Teknik
Helhetslösningar inom IT-support, IT-drift och övervakning av IT-system​

 • Nätverksinfrastruktur​
 • Server och hostinglösningar​
 • IT-hårvara
 • Teknisk rådgivning inom IT och IT-säkerhet​
 • Microsofts molntjänster​
 • Administration och försäljning av licenser​
 • Automation, SCADA, PLC, MES system
 • Projektledning, automationsprojekt
 • Systemkartläggning / ÄR-lägesanalyser
 • BCP planer, samt equipment replacement planer och strategier​
 • SAP SuccessFactors
 • EC, LMS, Data Migrering SAP PP, APO, MM, SD
 • GDPR

Produktion

Inom området Produktion kan FUSUM erbjuda företaget olika former av produktionsstöd som värdeflödesanalyser av interna- och externa material- och arbetsflöden, simuleringarav tillverkningsprocesser. Alltid med fokus på 100% leveranssäkerhet.

Områden där FUSUM kan stödja företaget med  frågor inom Produktion

 • Produktionsledning
 • Flödessimuleringar
 • Kvalité & system
 • Lean
 • Kaizen
 • TQM
 • TPM
 • Operatörsunderhåll
 • OEE/TAK analyser
 • Produktionsplanering
 • Daglig styrning
 • Ekonomi och uppföljning

Nätverk

Inom IT och Industri-IT kan FUSUM erbjuda våra kunder tjänster med att ta fram kompletta lösningar och tjänster för tillverkande företag. Alltid med fokus på effektivitet, driftsäkerhet och uppfyllnad av ställda krav.

Geografiska områden där FUSUM kan erbjuda företaget expertis med hög kompetens

 • Nationellt inom Sverige
 • Internationellt Inom Europa
 • Globalt Inom övriga världen

Projektledning

Inom Projektledning kan FUSUM erbjuda kunden helhetsansvar, att leda projekt eller bistå med specialistkompetens inom specifika områden. Vi har lång erfarenhet av att driva både kapitalprojekt och linjeprojekt.

 • Utbildningar inom projektledning
 • Olika projektmodeller samt agila arbetssätt
 • Effektivisera traditionella projektmodeller genom Concurrent Engineering

Helhet eller områden där FUSUM kan bistå med expertkompetens.

 

 • Initiering, från idé och affärsnytta
 • Förstudie, behov- och ekonomisk analys
 • Utveckling, design och specifikation
 • Projektering, ritningar, dokumentation, erforderliga tillstånd och byggnadslov
 • Upphandling, offerter, analyser inköpsprocedurer
 • Entreprenad, genomförande, uppföljning av ekonomi, planer, kvalité
 • Validering, commissioning, produktverifiering
 • Överföring, överlämning till linjeverksamhet
 • Avslut Stängning av projekt och ekonomi

Bli en av oss

Vi söker ständigt efter nya spännande samarbeten och nya kompetenser.
Hör gärna av dig om du känner att du skulle passa in hos oss.

info@fusum.se