Slide

Våra Seniora konsulter

Vi ser och förstår kundens mål och på så sätt effektivisera och utföra uppdrag.​

Pernilla Dittmer

Senior Partner

Jag är en självgående målinriktad kvinna som älskar att ha utmaningar och deadlines. Jag har en förmåga få fram styrkor hos personer i mitt team och min omgivning samt att hitta nya vägar när jag stöter på problem. Jag får kickar i livet när mina medarbetare och kollegor utvecklas och tar kliv i livet såväl privat som professionellt.

Om Pernilla

Jag har 20 års erfarehet av projekt- och organisations ledning från fordonsindustrin, i huvudsak från den automatiserade tillvekningsdelen.

Mitt senaste stora projekt som projektledare innebar upprättande och uppstart av Volvo Cars senaste fabrik i LuQiao, Kina. Ett projekt i tight samarbete med Volvos systerföretag, Geely Automotive och CEVT, då fabriken har i uppgift att producera både Volvo och Geely produkter. Projektet hade en budget på ca 520 Msek, 5 underliggande delprojekt och en utmanande tidplan.  Andra stora utmaningar i projektet var självklart kulturskillnader men även den komplexa situationen med relationer mellan företag, kunder, leverantörer och Kinesiska myndigheter. Projektet levererades med stor framgång, Tillgängligheten i fabriken och kvaliten på de första produkterna var högre än normalt och budgeten hölls inom goda marginaler. Samtidigt lyckades jag bygga upp en lokal organisation som var självständig och näst intill oberoende av support från Europa.

Under min tid som linjechef var jag både ansvarig för att projekt kunde genomföras i tid med rätt resurser och kompetes samt leverera långsiktiga strategier för företaget inom flera olika teknikområden. Under mitt ledarskap lyckades vi prarallellt genomföra ett utbytesprogram av ca 60 robotar under pågående produktion, installera ett nybilsprojekt samt driva igenom en företagstäckande strategi för styrsytem. Tre stora åtaganden som krävde myckat strukturerat och välplanerat arbete.

Jag är av uppfattningen att minga framgångar till stor del grundar sig på mitt ledarskap.

Jag vill att mina medarbetare/eammedlemmar skall känna förtroende för mig ochtrygga i vår dialog. Jag jobbar mycket med delegering, feedback och coaching. Detta för att det skapar ansvarskänsla, förtroende, utveckling samt bättre beslut. Mina medarbetare/teammedlemmar skall våga driva processen, se utanför boxen och hitta effektiva vägar framåt.

För att kunna uppnå bra resultat behövs både mål och strategie. För att uppnå effektivitet är det viktigt att de som ingår i teamet känner ägandeskap över detta. Det absolut bästa sättet att skapa det är om teamet själva är delaktiga i framtagande och justeringar av detta.

Jag levererar som bäst vid höga förväntningar och nya utnmaningar. Jag vill använda mina erfareheter och kunskaper i nya samanhang och projekt för att kunna få använda dem med full kraft. Från fordons industrin tar jag med mig en grundläggande syn på att projektleverans aldrig flyttas i tiden. Jag är därför van att hela tiden hitta nya vägar och åtgärder för att lösa hinder och utmaningar som uppstår längs med vägen. Detta vill jag nu använda i nya projekt och områden, träffa nya människor, utveckla nya affärer och verksamheter. Med min orädda inställning och min förmåga att hela tiden se saker utifrån ett nytt perspektiv kommer jag kunna bidra till stor effektivitet och en roligare arbets miljö.

Arbetslivserfarenhet

jan 2021 – IDAG
Delägare, Fusum

sept 2017- 2019
Interim Manager, VolvoCars
Internkonsult på Volvo. Eftersom en av mina största tillgångar är ledarskap samt att lätt kunna anpassa mig till situationen har mina uppdrag  tillfälliga chefsuppdrag vid exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning eller uppsägning. 

Jan 2013 – sept 2017
Project Manager/Manager, Volvo cars China
Ansvarig för uppbyggnaden av två nya karossfabriker I Kina. Jag ledde både projektet att planera, upphandla, installera och starta upp dessa fabriker samt att bygga upp den nya organisationen för fortsatt arbete.
Jan 2007 – Jan 2013
Manager Tooling and Equipment Kaross, Volvo Cars
Gruppchef, 13-39 anställda. Ansvarade för projektering, upphandling, installationer och uppstat nya och modifierade produktionsliner iKarossfabriken i Torslanda.  Strategisgt ansvarig inom områderna automation, robot, styrsytem och fogningstekniker för Volvo Cars.

Oct 2000 – JaN 2007
Mechanichal Tooling PL, Volvo Cars
Projektledare för de mekaanisaka utrustningarna i installationsprojet i karossfabriken

Aug 1997-Oct2020
Engineer, Saab Aoutomobil
Uppdrag i olika bilprojekt, från Kvalitetsingeniör till projektledning för utveckling av karossstruktur

Kompetenser
  • Project Management
  • People Management
  • Lean Manufacturing
  • Change Management
  • Business Acumen
  • Process Control
Utbildning

Sept  2019
Agile Leadership, VCC
Fördjupande kurs arbetsmetodiken kring SAFe och ledarskapet inom Volvo Cars
 
juli 2018
Leading SAFe , VCC
Certifierande utbildning i SAFe metodiken och strukturen
 
mars 2008
Lean Learn Acadmay, VCC
3 veckors intern Volvo Lean utbildning för ledare i produktion och produktionsnära organisationer
 
Maj 2006
6 Sigma GreenBelt , VCC
Certifierande utbildning i 6 sigma
 
juli 2004
EMBA , Handelshögskolan Göteborg
Ett tvåårigt program, halvtidsstudier parallellt med heltidsarbete, nominerad av Volvo Cars för att få deltaga vid programmet.

juli 2002
Företagsekonomi 40p samt Juridisk Översiktskurs 10 p , Högskolan Trollhättan-Uddevalla
Grundläggande företagsekonomi och juridik, studier parallellt med arbete

sept 1997
CivilIngenjör Maskin, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm
Maskin tekniska cilviling. programmet med inriktning Tillverkningsteknik

Assesments
  • Assessment Center för strategiska chefer med resultat 7,3
Språk
  • Svenska, Modersmål flytande i tal och skrift
  • Engelska, koncernspråk de senaste 10 + åren, flytande i tal och skrift

Pernilla Dittmer

E-post. pernilla@fusum.se
Tel. 072 887 07 32

Rickard Iström

Senior Partner

Jag försöker leva efter principen: för att kunna hantera det oplanerade måste man ha en bra plan.
Det jag menar är att om jag försöker tänka igenom så många scenarier som möjligt kommer det inte
finnas så många överraskningar kvar och dessa blir då hanterbara.

Om Rickard

Jag försöker leva efter principen: för att kunna hantera det oplanerade måste man ha en bra plan. Det jag menar är att om jag försöker tänka igenom så många scenarier som möjligt kommer det inte finnas så många överraskningar kvar och dessa blir då hanterbara.

Med mer än 25 års arbete inom automationsbranschen i blandade roller har jag hunnit uppleva både bra och dåligt genomförda arbeten och det finns alltid något att ta med sig till nästa uppgift. Jag började med mycket hands-on arbete som konstruktör, programmerare, montageledare, driftsättningsledare och har sedan fortsatt med mer planerande uppgifter som teamledare, projektledare och standardiseringsarbete.

Tack vare min långa erfarenhet har jag lärt mig att se både helheter och detaljer. Att skilja mellan väsentligheter och mindre viktiga delar för att lägga fokus där det gör mest nytta ökar möjligheten att nå målet. Lika viktigt brukar det vara att ha en tydlig kommunikation där alla förstår varandra, oavsett om det är språk eller erfarenhet som sätter begränsningar måste vi förstå varandra för at nå våra mål.

Rickard Iström

E-post. rickard.istrom@fusum.se
Tel. +46 733 11 69 69

Bli en av oss

Vi söker ständigt efter nya spännande samarbeten och nya kompetenser.
Hör gärna av dig om du känner att du skulle passa in hos oss.

info@fusum.se